หน้าหลัก / ความหมายของยา / รูปแบบยา / การให้ยา / ผลของยา / พยาบาลกับการให้ยา / ผู้จัดทำ

รูปแบบของยา

รูปของแข็ง ยาชนิดนี้จะแห้ง มีหลายรูปแบบ ได้แก่

• แคปซูล ( capsule ) มีปลอก ซึ่งทำมาจากข้าวเหนียว หรือจากเจลาตินหุ้มอยู่เพื่อให้กลบรสขมของยา เช่น คลอแรมพีติคอล แอมพิซิลลิน

• ยาเม็ดแบน ( tablet ) ยาชนิดนี้เป็นผงแห้งและนำมาอัดเป็นเม็ดมี 2 แบบ คือ

• ยาเม็ดที่ไม่ได้เคลือบ ยาชนิดนี้จะไปแตกตัวที่กระเพาะอาหาร เช่น แอสไพริน

• ยาเม็ดเคลือบ ยาชนิดนี้จะไปแตกตัวที่ลำไส้เล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยาเม็ดโปแตสเซียมคลอไรด์

• ยาเม็ดกลม ( pill ) เป็นยาที่ผสมกับสารที่ทำให้ยาเกาะตัวมีหลายรูป เช่น กลม แบน รี เป็นต้น

• ยาอม ( lozen or troche ) เป็นยาประกอบด้วยยาฆ่าเชื้อผสมกับน้ำตาลและมีการปรุงแต่งกลิ่นรสเพื่อให้ความหว่านอร่อย ละลายช้าๆ เช่น ยาอมเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองของเยื่อบุภายในปากและคอ

• ยาผงเดือดฟู่และยาเม็ดฟู่ ( efferves cent powder and tablet ) ยาชนิดนี้จะมีการเตรียมเพื่อให้ละลายน้ำได้ดี ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของโซเดียมไบคาร์บอเนตและกรดมะนาว ทำให้เป็นฟองฟูน่ารับประทาน เช่น อีโน

• ยาผง ( powder ) เป็นยาผสมที่ทำเป็นผงจะมีส่วนผสมของยามากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป เช่น ยาทัมใจ

รูปของเหลว ยาที่เป็นของเหลวนี้มีทั้งชนิดนำมาฉีด รับประทานทางปากและทาเฉพาะที่ ได้แก่

• ยาที่บรรจุในหลอดแก้ว ( ampule ) หลอดแก้วนี้จะบรรจุยาที่ใช้ฉีดเพียงครั้งเดียวเป็นส่วนใหญ่ ยาที่บรรจุแบบนี้สามารถฉีดได้เลย ไม่ต้องละลายยา

• ยาที่บรรจุในขวดแก้ว

• ยาที่ผสมกับน้ำกลั่นบริสุทธิ์ ( solotion )

• ยาน้ำเชื่อม ( syrup )

• ยาน้ำผสมน้ำมันหอมระเหย และแอลกอฮอร์ ( spirits )                                              

• ยาน้ำผสมน้ำเชื่อมและแอลกอฮอร์ ( elixir )

• ยาที่ผสมแอลกาฮอร์ ( tincture )

• ยาน้ำแขวนตะกอน ( suspension )

• ยาน้ำแขวนตะกอนที่มีอนุภาคใหญ่ ( magma and milk )

• ยาน้ำผสม ( mixture )

BACK NEXT