การสวนอุจจาระ(Enema)
ประเภทของการสวนอุจจาระ
อุปกรณ์

 

อุปกรณ

 

อุปกรณ์การสวนล้าง
1.หัวสวน (Enema tip) ใช้ rectal tube แทนกรณีมีแผลที่ฝีเย็บ เป็นริดสีดวงทวารและในเด็ก   เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับวัยดังนี้
  ผู้ใหญ่ ใช้ขนาด 22-32 Fr.
  เด็กโต ใช้ขนาด 14-18 Fr.
  เด็กเล็ก ใช้ขนาด 12 Fr.
2. นำยา ชนิดของนำยาให้พิจารณาตามแผนการรักษา ในผู้ใหญ่เตรียมนำยาดังนี้
  2.1 การสวนด้วยนำยาปริมาณมาก ( Large-Volume Enema )

คำสั่งการรักษา ชนิดของนำยาจำนวน มิลลิลิตร
Tap water enema นำประปา 500-1,000
saline enema 0.9% NSS 500-1,000
Soap Sud Enema (S.S.E) สบู่(30 มล./1000 มล.) 500-1,000

  2.2การสวนด้วยนำยาปริมาณน้อย ( Small-Volume Enema) เช่น Fleet enema จำนวน150-240 มิลลิลิตร
3.หม้อสวน(Enema can) ถ้าปริมาณนำยาน้อยใช้กระบอกฉีดยา ขนาด 50 มิลลิลิตร แทน
4.เหยือก( Jug )สำหรับใส่นำยาที่ใช้สวน
5.เสาแขวนห้อสวน ( Stand )
6.สารหล่อลื่น ชนิดที่ละลายนำ( Water solution lubricant) เช่น วาสลิน( Vaselin )
7.ถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียว* (Disposable gloves )
8.ผ้ายางรองกันเปื้อน*
9.หม้อนอนและชุดชำระอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก กรณีผ้ป่วยไม่สามารถลุกจากเตียงได้
10.ชามรูปไต* หรือภาชนะใส่ของใช้แล้ว
11.กระดาษชำระ *
                

(กรณีใช้นำยาสำเร็จรูป เตรียมเครื่องใช้เฉพาะที่มีเครื่องหมาย*)  

                       

อุปกรณ์ในการสวนเก็บ
1.สายสวนอุจจาระ ( rectal tube ) ใช้ขนาดเล็ประมาณ 14-22 Fr.
2.นำยา ชนิดของนำยาให้พิจารณาตามแผนการรักษา โดยทั่วไปผู้ใหญ่ใช้ 100-200 มล. เด็กลดลงตามสัดส่วน
3.กระบอกฉีกยา ขนาด 50 มล. ( Irrigation Syringe )
4.เหยือก( Jug )สำหรับใส่นำยาที่ใช้สวน
5.สารหล่อลื่น ชนิดที่ละลายนำ( Water solution lubricant) เช่น วาสลิน( Vaselin )
6.ถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable gloves )
7.ผ้ายางรองกันเปื้อน
8.ชามรูปไต
9.ตัวหนีบ
10.กระดาษชำระ