อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาด

website ที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก

การใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาด

       
           เนื่องจากคราบหินปูนมักจะจับบริเวณซอกฟันและรอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน    ซึ่งแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง    จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการทำความสะอาด
     

                 

        

ความรู้เบื้องต้ันเกี่ยวกับปากและฟัน

ขั้นตอนการแปรงฟัน

อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาด

อาหารเพื่อสุขภาพปากและฟัน 

การใช้ไหมขัดฟัน

ดึงไหมขัดฟันยาว 20 เซนติเมตรผูกเป็นวงใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้จับไหม
ใส่ไหมขัดฟันลงในร่องฟันเหมือนเลื่อย   เพราะหากกดลงไปแรงๆ อาจจะทำให้เลือดออกดึงไหมให้โค้งตามฟัน
ดึงไหมขึ้นลง


แปรงซอกฟัน
แปรงสีฟันไฟฟ้า