ขั้นตอนการแปรงฟัน

ผู้จัดทำ
website ที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก

              

การทำความสะอาดปากและฟันการแปรงฟันเป็นการดูแลสุขภาพในช่องปากที่ดีที่สุด    ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองและสะดวกและง่ายที่สุด

       

ความรู้เบื้องต้ันเกี่ยวกับปากและฟัน

ขั้นตอนการแปรงฟัน

อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาด

อาหารเพื่อสุขภาพปากและฟัน


 
ขั้นตอนการแปรงฟัน


ขั้นที่ 1

จรดขนแปรงที่รอยต่อระะหว่างเหงือกและฟัน    แปรงขึ้นและลง

ขั้นที่ 2


จรดขนแปรงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน  ถูไปมา 2-3 ซี่


ขั้นที่ 3


จรดขนแปรงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน   ถูไปมา 2-3 ซี่


ขั้นที่ 4


จรดขนแปรงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันแปรงจากเหงือกมายังฟัน


ขั้นที่ 5


จรดแปรงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันแปรงจากเหงือกมายังฟัน

ขั้นที่ 6


แปรงด้านบนของฟัน  ถูไปข้างหน้าและถอยหลัง

 
ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการแปรงฟัน

  • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ  2  ครั้ง   ตื่นนอนตอนเช้าและก่อนนอน
  • เวลาที่ใช้แปรงฟัน   อย่างน้อยครั้งละ  2-3 นาที