คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

หน้าหลัก / วัตถุประสงค์ / ประเภทของยา / การเรียกชื่อยา / อันตรายจากการใช้ยา / กระบวนการทางการพยาบาล

การเรียกชื่อยา

    1. เป็นชื่อเรียกทางการมาตรฐานในการสื่อถึงกัน
    2. ใช้กันทั่วโลกเป็นสากล
    3. มักเป็นชื่อ  WHO กำหนดเรียกว่าชื่อ

      INN  ( international  Nonproprietary Name )
      เว้น  paracetamol  USA.  เรียก  acetaminophen
      

        3.Trade  name
       
ชื่อบริษัทผู้ขายตั้งขึ้นเองและขอจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข

    1. เรียกง่าย  จำง่าย  น่าสนใจ
    2. โฆษณา

    ตัวอย่างยาแก้ปวดและลดไข้ชนิดหนึ่ง
     
     Chemical

       N-acetyl-p-aminophenol

     Generic  name
       Paracetamol

     Trade  name
      Daga , calpol,paracet , Tylenol

     ขนาดของยา ( Dose ) คือ ปริมาณยาที่ให้ผู้ป่วย
     มาตราที่ใช้ในการคำนวณยา
      Metric  system
      Apothecaries  system
      Household  system