ความหมายการล้างมือ
ประโยชน์การล้างมือ
7 วิธีการล้างมือที่ไม่ธรรมดา
ข่าว

 

มือสะอาดห่างไกลโรค


มือสะอาด อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และการใช้ช้อนกลางจะเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
นายคำรณ ไชยศิรินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าการล้างมือให้สะอาดเป็นวิธีหนึ่งในการลดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเรา โดยเฉพาะประชาชนภาคอีสานนิยมบริโภคข้าวเหนียว จะต้องใช้มือหยิบจับอาหารเข้าสู่ปาก วิธีการล้างมือให้สะอาดมี 7 ขั้นตอน 1. ใช้ฝ่ามือถูกัน 2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกเล็บ 3. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ใช้ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำอย่างน้อย 5 ครั้ง และทำผลักกันทั้ง 2 ข้าง ซ้าย และขวา ทุกซอก ทุกมุม จะช่วยสกัดกั้นและป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเรา
นายแพทย์สาธารณสุขย้ำการล้างมือจะต้องทำเป็นนิสัย และปลูกฝังให้ลูกหลานปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ล้างมือหลังขับถ่ายทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยควรล้างมือตามขั้นตอนจึงจะทำให้มือสะอาด และป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ในระดับหนึ่งและจะต้องใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุกครั้ง เป็นการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส แบคที่เรียและโรคติดต่อต่างๆ
อรณต วัฒนะ ข่าว / พิมพ์


มือสะอาด อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และการใช้ช้อนกลางจะเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
นายคำรณ ไชยศิรินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าการล้างมือให้สะอาดเป็นวิธีหนึ่งในการลดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเรา โดยเฉพาะประชาชนภาคอีสานนิยมบริโภคข้าวเหนียว จะต้องใช้มือหยิบจับอาหารเข้าสู่ปาก วิธีการล้างมือให้สะอาดมี 7 ขั้นตอน 1. ใช้ฝ่ามือถูกัน 2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกเล็บ 3. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ใช้ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำอย่างน้อย 5 ครั้ง และทำผลักกันทั้ง 2 ข้าง ซ้าย และขวา ทุกซอก ทุกมุม จะช่วยสกัดกั้นและป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเรา
นายแพทย์สาธารณสุขย้ำการล้างมือจะต้องทำเป็นนิสัย และปลูกฝังให้ลูกหลานปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ล้างมือหลังขับถ่ายทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยควรล้างมือตามขั้นตอนจึงจะทำให้มือสะอาด และป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ในระดับหนึ่งและจะต้องใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุกครั้ง เป็นการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส แบคที่เรียและโรคติดต่อต่างๆ
อรณต วัฒนะ ข่าว / พิมพ์