..ขั้นตอนการล้างมือ..   

ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการล้างมือ

ขั้นตอนที่ 1 ฟอกฝ่ามือทั้งซ้ายและขวา ขั้นตอนที่ 2  ฟอกผ่ามือทั้งง่ามนิ้วมือหน้า-หลัง ซ้ายและขวา

                                                                                

ขั้นตอนที่ 3 ฟอกบริเวณฝ่ามือด้วยปลายนิ้วด้านซ้าย ขั้นตอนที่ 4 ฟอกบริเวณฝ่ามือด้วยปลายนิ้วด้านขวา

                                        

 

ขั้นตอนที่ 5 ฟอกกรอบนิ้วมือทั้งซ้ายและขวา ขั้นตอนที่ 6 ฟอกปลายนิ้วมือลงมาที่ข้อมือทั้งหน้าและหลัง

 

                                            

Link ที่เกี่ยวข้อง

http://hica.jp/forum/handwash/Hibscrub.jpg
รูปวิธีการล้างมือ รูปเข้าใจง่าย แต่อ่านคำบรรยายไม่ออก
http://www.microbiol.unimelb.edu.au/images/handwash.gif รูปการล้างมือ แต่คำบรรยายภาษาอังกฤษ รูปการล้างมือ มีที่ทำโดยคนไทย เช่นที่ได้รับการอ้างอิงบ่อยๆก็ของ หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อรพ.ศิริราช
http://www.kaned1.org/wangkanai/waa5.htm แบบทดสอบการล้างมือ

                                       

                                               .....BACK.....กลับสู่หน้าหลัก.....