การฉีดยา
อาการพึงสังเกต

อาการที่พึงสังเกตภายหลังการให้ยา
     คือ อาการแพ้หรือปฏิกิริยาไวเกิน ( Allergic or hypersensitivity reaction ) ที่ผู้ป่วยอาจมีต่อยา อาการที่แสดง เช่น
- มีผื่นแดง คัน ลมพิษ
- มีไข้
- คลื่นไส้
- ท้องอืด
- เบื่ออาหาร
หรือบางคนอาจมีอาการแพ้รุนแรง เช่น
- หลอดลมตีบ
- กล่องเสียงบวม
- แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
- หลอดเลือดขยาย
- ความดันโลหิตตก
- หมดสติ
ถ้าปล่อยทิ้งไว้ผู้ป่วยอาจตายได้ ดังนั้นจึงต้องสังเกตอาการผู้ป่วยภายหลังให้ยาทุกครั้ง หากพบอาการผิดปกติต้องรีบรายงานแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

<<Back  Next >>