....ขั้นตอนการทำแผล....
   
 
 1. ดูขนาดของแผลว่าต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง
 2. จัดท่านอนผู้ป่วยให้เหมาะสม เปิดเฉพาะตำแหน่งที่มีแผล
 3. ล้างมือให้สะอาด ถูกต้องตามวิธีการและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทำแผล ตามความเหมาะสมกับแผลของผู้ป่วย

 4. จัดวางชุดทำแผลให้ใกล้และสะดวกสำหรับทำแผล เป็นตำแหน่งที่ผู้ทำ
  ไม่ทิ้งสำลีใช้แล้ว ข้ามกรายของใช้ในชุดทำแผลจัดวางภาชนะสำหรับ
  รองรับเศษสำลี ผ้าก๊อซจากการทำแผลไว้ใกล้ๆ ขณะทำแผล
 5. เปิดชุดทำแผลด้วยเทคนิคปลอดเชื้อแล้วเตรียมน้ำยาสำหรับทำแผล
  ถ้าเป็นแผลชนิดแห้ง ใช้เพียงแต่แอลกอฮอล์ 70 % เพียงอย่างเดียว
 6. ใช้มือจับผ้าด้านนอกของชุดทำแผลเพื่อยกด้ามปากคีบขึ้นแล้วหยิบปากคีบ
  ออกจากชุดทำแผล
 7. ใช้ปากคีบชนิดมีเขี้ยวในชุดทำแผลหยิบผ้าปิดแผลด้านในที่ชิดตัวแผลออก
  แล้วทิ้งลงในภาชนะที่เตรียมไว้ ให้สังเกตว่าแผลมีอาการบวมแดง กดเจ็บ และสิ่งที่ไหลออกจากแผล ซึ่งติดอยู่กับผ้าปิดแผลที่เอาออก
 8. ใช้ปากคีบไม่มีเขี้ยวหยิบสำลีชุบ แอลกอฮอล์ 70% และใช้ปากคีบมีเขี้ยวจับสำลีให้ปากคีบมีเขี้ยวอยู่ด้านล่าง บิดหมาดๆ แล้วใช้ปากคีบมีเขี้ยวจับสำลีดังกล่าว เช็ดแผล และผิวหนังรอบๆ แผลเท่านั้น เช็ดจนแผลและผิวหนังรอบๆแผลสะอาด โดยเช็ดบริเวณด้านในออกมา
  ด้านนอก

 9. ใช้ปากคีบไม่มีเขี้ยวหยิบผ้าก๊อซปิดแผลให้มีขนาดใหญ่กว่าแผลโดยรอบ
  ประมาณ1 นิ้วปิดคลุมบนแผล ห้ามวางลงข้างแผลแล้วดึงเลื่อนมาปิดแผล

 10. ปิดปลาสเตอร์ตามแนวทางขวางกับลำตัวของผู้ป่วย จัดท่านอนผู้ป่วยให้เรียบร้อย

 11. เก็บเครื่องใช้ในการทำแผล แล้วนำไปแช่ในภาชนะที่เตรียมน้ำผงซักฟอกไว้ล้างมือให้สะอาดหลังจาก
  กิจกรรมกับผู้ป่วย
HOME
 
การทำแผลในอุดมคติ
แผลแบบใดต้องทำแผลแบบแห้ง
อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำแผล
ผู้จัดทำ