SHAMPOOING
การทำความสะอาดผม

การสระผม

ผมเป็นความสวยงาม ที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ การดูแลทำความสะอาดผมเป็นสิ่งจำเป็นเพราะผมมีทั้งฝุ่นละออง

สิ่งสกปรกหมักหมม คราบเหงื่อไคล มีกลิ่นอับชื้น
อาจมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ ปัญหาที่พบคือ

1. ผมร่วง เกิดจากการเจ็บป่วย ไข้สูง การขาดอาหาร ความวิตกกังวล

2. รังแค เกิดจากมีการหมักหมมของสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และผิวหนังที่ตายแล้ว

3. ผมแห้งแตก มักเกิดจากร่างกายขาดอาหาร ถูกความร้อน แสงแดดมากเกินไป การไดร์ผม การใช้น้ำยาดัดผม

4. ผมเป็นสังกะตัง มักพบในผู้ที่ละเลยความสวยงาม ไม่ดูแลตนเองหรือผู้ป่วยมที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เกิดจากเหงื่อไคล ฝุ่นละอองและน้ำมันจากหนังศีรษะหมักหมมอยู่เป็นเวลานาน

5. เหา มักพบในเด็กหรือบุคคลที่ไม่รักษาความสะอาด

การขจัดปัญหาดังกล่าวด้วยการดูแลผม โดยการสระผมสัปดาห์ละ 2 ครั้งด้วยยาสระผมและครีมนวดผม ช่วยทำให้ผมนุ่ม หวีผมได้ง่าย การหวีหรือแปรงผม ช่วยทำให้ผมสวยเรียบร้อย กระตุ้นต่อมน้ำมันให้เส้นผมมีความชุ่มชื้น ผมที่เป็นสังกะตังต้องใช้น้ำมันมะกอกหรืแอลกอฮอล์ 70 % เพียงเล็กน้อย ลูบไปตามเส้นผมเพื่อละลายไขมัน ใช้หวีซี่ห่างๆค่อยๆสางออกแล้วจึงสระผม หรือผมยุ่งพันกันและเปื้อนเลือด ให้เช็ดด้วยน้ำ แอลกอฮอล์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และค่อยๆหวีผมออก แล้วสระผมให้สะอาด ควรทำความสะอาดหวีหรือแปรงผม หลังจากที่ใช้แล้วให้แช่หวีหรือแปรงในน้ำยาแอมโมเนีย หรือล้างด้วยน้ำร้อนและสบู่