การทำแผล

การปฏิบัติการทำแผลโดยใช้กระบวนการพยาบาล

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผล

การทำแผลในอุดมคติ

การทำแผลแบบแห้ง

การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการดูแลแผล

การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

ในการดูแลแผล

 

เมื่อทำแผลเรียบร้อยแล้ว จัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบายและดูแลสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งให้
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ได้แก่

1. ระวังไม่ให้แผลถูกน้ำ หรือเปียกชื้น หากแผลชุ่มมากควรแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาล

2. รับประทานอาหารให้ครบหมู่และพอเพียง ร่างกายจะได้รับ น้ำ โปรตีน วิตามิน
และเกลือแร่ เช่น วิตามินซี เอ อี เป็นต้น เพื่อสร้างเนื้อเยื่อและเสริมความแข็งแรงให้กับแผล

3. หากเกิดอาการคันหรือแพ้พลาสเตอร์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาล ไม่ควรเกาเพราะ
จะทำให้ผิวหนังรอบแผลช้ำถลอกเกิดการอักเสบติดเชื้อ ลุกลามขยายเป็นแผลกว้างได้