หน้าหลัก
      หลักการพยาบาลที่สำคัญในการดูดเสมหะ
      การปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล
      ประเมินผลการดูดเสมหะ

 

 

    การตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 

 

                          ผู้ที่ใส่ท่อลมหรือใส่ที่เจาะหลอดลมคอคาไว้ เมื่อมีเสมหะและไม่สามารถเอาออกเองได้ ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลคือ การแลกเปลี่ยนก๊าซ

 

             ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีเสมหะในหลอดลมหรือในปอด

           

           

 

 

    การวางแผนการพยาบาลเพื่อการดูดเสมหะ

 

 

                         เป้าหมาย

 

               • ช่วยขจัดเสมหะ ทำให้ทางเดินหายใจโล่ง ช่องทางระบายอากาศกว้างขึ้น

 

               • ป้องกันการติดเชื้อในระบบหายใจของผู้ป่วย

 

               • ผู้ป่วยสุขสบายคลายความเครียด

 

               • เก็บเสมหะตรวจ

 

 

                       การวางแผนการพยาบาลเพื่อบรรลุเป้าหมาย

 

                                   มีดังนี้

 

                 1. เตรียมผู้ป่วย

 

                          1.1 ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 

                          1.2 คำนึงถึงความสุขสบายของผู้ป่วย

 

                          1.3 ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

                 2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ครบถ้วนถูกต้อง

 

                 3. ปฏิบัติการพยาบาลดูดเสมหะตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี

 

 

                                                            

                                                           Top