หลักการทำความสะอาดปากและฟัน

•  การแปรงฟันทุกซี่ทุกด้าน นาน 5 นาที เพื่อขจัดคราบหินปูน และเศษอาหารในเวลาเช้า หลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอน

•  ผู้ป่วยที่มีปัญหาในช่องปาก มีแผล ปากแห้งไม่สามารถรับประทานอาหารปละน้ำทางปากได้ต้องทำความสะอาดปากและฟันให้ทุก 2 ชั่วโมง

•  ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว พยาบาลต้องทำความสะอาดปากและฟันให้เป็นพิเศษ สำลีที่ใช้เช็ดทำความสะอาดต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

การตรวจสุขภาพในช่องปาก

        

     ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 – 12 เดือน      ในผู้ใหญ่และในวัยเด็กควรเริ่มพบทันตแพทย์ตั้งแต่อายุ 2 - 3 ปี      เป็นต้นไป

 

 

                              top

การทำความสะอาดปากและฟันในเด็ก

ในเด็กเล็กที่มีฟันน้ำนมเริ่มขึ้นให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ พันนิ้วเช็ดฟันให้ทั่วทั้งด้านในและด้านนอก และในเด็กที่มีฟันน้ำนมขึ้นครบ บิดามารดาต้องช่วยเด็กในช่วงแรกเริ่มแปรงฟัน สอนวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธี และชักชวนบุตรหลาน ให้แปรงฟันพร้อมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการแปรงฟัน การเลือกแปรงสีฟัน ควรเลือกขนแปรงไม่แข็งหรืออ่อนเกินไป ขนาดเหมาะสม ด้ามแปรงจับได้ถนัดมือ และใช้ยาสีฟันสำหรับเด็ก

                 top

การทำความสะอาดฟันปลอม Denture Care

       ผู้สูงอายุอาจต้องใช้ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนหรือทั้งปาก แนะนำให้ผู้ป่วยใส่ฟันปลอมไว้ตลอด ถอดออกทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ และถอดฟันปลอมออกทุกคืนก่อนนอนใส่กล่องแช่น้ำสะอาดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อในช่องปากถูกกด และทำให้เกิดกลิ่นปากและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถทำความสะอาดฟันปลอมได้ พยาบาลใส่ถุงมือถอดฟันปลอมให้ผู้ป่วย โดยขยับฟันเล็กน้อยก่อนแล้วดึงออกจากปากใส่ชามรูปไต และดูแลทำความสะอาดฟันปลอมดังนี้

•  ชามรูปไตใส่ผ้าหรือน้ำรองรับขณะแปรงฟันปลอม เพื่อป้องกันฟันปลอม แตกหักหากทำตก

•  แปรงสีฟัน หรือแปรงสำหรับฟันปลอมซึ่งมีขนาดใหญ่พอเหมาะกับฟันปลอม ใช้ร่วมกับสบู่เหลว หรือยาสีฟันสำหรับฟันปลอม หลีกเลี่ยงยาสีฟันหรือครีมที่มีผงขัดเป็นส่วนประกอบ

•  ถ้ามีคราบฝังแน่นติดฟันปลอมให้แช่ในน้ำยาแช่ฟันปลอม หรือน้ำผสมเม็ดฟู่สำหรับฟันปลอม ช่วยขจัดคราบและฆ่าเชื้อโรคได้ ห้ามแช่ฟันปลอมในน้ำยาซักผ้าขาว หรือสารละลายโซเดียม ไฮโปคลอไรด์ จะทำให้ฟันปลอมชำรุดเสียหาย

•  ล้างฟันปลอมด้วยน้ำให้สะอาดอีกครั้ง ก่อนนำมาให้ผู้ป่วยใส่ ต้องให้ผู้ป่วยทำความสะอาดภายในปากด้วยแปรงสีฟันขนอ่อนๆ หรือใช้ผ้ากอซพันปลายนิ้ว ชุบน้ำยาบ้วนปากเช็ดภายในปากและให้บ้วนปากด้วยน้ำยา

                        top