ประเภทของแผล
วัตถุประสงค์การทำแผล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผล
หลักการทำแผลในอุดมคต
กระบวนการพยาบาล

ประวัติผู้จัดทำ

ชนิดของการทำแผล


1. การทำแผลแบบแห้ง (dry dressing) ใช้สำหรับทำแผลสะอาด แผลปิด แผลที่ไม่มีการ อักเสบเป็นแผลเล็ก ๆ ที่ไม่มีสิ่งขับหลั่งมาก

2. การทำแผลแบบเปียก (wet dressing) ใช้สำหรับทำแผลที่มีลักษณะเป็นแผลเปิด แผล อักเสบติดเชื้อ แผลที่มีสิ่งขับหลั่งมาก ซึ่งการปิดแผลขั้นแรกจะใช้วัสดุที่มีความชื้น เช่น ก๊อสชุบน้ำเกลือ (0.9% normal saline) ปิดไว้แล้วปิดด้วยก๊อสแห้งอีกครั้ง

วัตถุประสงค์ของการทำแผล

1. เพื่อให้สภาวะที่ดีเหมาะแก่การงอกของเนื้อเยื่อ

2. ดูดซึมสิ่งขับหลั่ง เช่น เลือด น้ำเหลือง หนอง เป็นต้น

3. จำกัดการเคลื่อนไหวของแผลให้อยู่นิ่ง

4. ให้ความชุ่มชื้นกับพื้นผิวของแผลอยู่เสมอ

5. ป้องกันไม่ให้ผ้าปิดแผลติดและดึงรั้งเนื้อเยื่อที่งอกใหม่

6. ป้องกันแผลหรือเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่จากสิ่งกระทบกระเทือน

7. ป้องกันแผลปนเปื้อนเชื้อโรคจากอุจจาระปัสสาวะสิ่งสกปรกอื่น ๆ

8. เป็นการห้ามเลือด

9. ผู้ป่วยสุขสบายกลับหน้าแรก