ประเภทของแผล
วัตถุประสงค์การทำแผล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผล
หลักการทำแผลในอุดมคต
กระบวนการพยาบาล

ประวัติผู้จัดทำ

การปฏิบัติการทำแผลโดยใช้กระบวนการพยาบาล

1. การประเมินสภาพแผล

1.1 บอกผู้ป่วย เพื่อขอความร่วมมือในการขอดูสภาพแผลและการทำแผล โดยจัดผู้ป่วยให้

อยู่ในท่าที่สุขสบายสะดวกต่อการเปิดแผล กรณีที่แผลอยู่ในบริเวณที่ไม่ควรเปิดเผย ควรกั้นม่าน และคลุมผ้าให้เรียบร้อย ป้องกันการเปิดเผยเกินจำเป็น

1.2 แกะพลาสเตอร์โดยใช้มือกดผิวหนังลง ส่วนอีกมือแกะพลาสเตอร์ดึงเข้าแผล กรณีที่

ใช้พลาสเตอร์เหนียวลอกยาก ให้ใช้สำลีชุบเบนซินเช็ดผิวหนังใต้พลาสเตอร์เพื่อช่วยให้ลอกง่ายขึ้น เช็ดตามด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เพื่อป้องกันผิวหนังระคายเคือง และกำจัดกลิ่นเบนซิน

1.3 เปิดแผลโดยไม่ให้มือสัมผัสแผลและด้านในของผ้าปิดแผล พร้อมสังเกตลักษณะแผล

ขนาด จำนวนและสีของสิ่งขับหลั่ง เพื่อจัดเตรียมเครื่องใช้ในการทำแผลให้เหมาะสม

1.4 ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสปิดแผลผืนเดิม กรณีที่ผ้าปิดแผลหลายชั้นให้ทิ้งผ้าปิดแผลส่วนบน

ใส่ภาชนะรองรับ โดยเหลือผ้าปิดแผลบางส่วนปิดแผลไว้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากอากาศหรือแมลงตอมหรืออุจจาดตา

1.5 ล้างมือให้สะอาดภายหลังการประเมินผล

บอกผู้ป่วย เพื่อขอความร่วมมือ
ล้างมือให้สะอาด

 

2. การเตรียมเครื่องใช้ในการทำแผล

2.1 ชุดทำแผล น้ำยาทำความสะอาดแผลตามแผนการรักษา เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น

2.2 วางชุดทำแผลบริเวณที่สะอาด เปิดชุดทำแผลและใช้ปากคีบกลาง (Transfer forcepts

Transfer) หยิบของเพิ่มเติม เช่น สำลี ผ้าก๊อส จัดเครื่องใช้ในชุดทำแผลให้พร้อมที่จะหยิบใช้ได้สะดวก

2.3 รินน้ำยาตามแผนการรักษาใส่ถ้วยน้ำยา โดยคีบสำลีออกจากถ้วย

2.4 ปิดชุดทำแผล

2.5 เตรียมชามรูปไต พลาสเตอร์หรือเครื่องยึดติดแผลตามความเหมาะสมกับแผล

ทำความสะอาด

 

3. การทำแผล

3.1 การทำแผลแบบแห้ง (dry dressing)

3.1.1 เปิดแผลโดยใช้มือหยิบผ้าปิดแผลโดยพับส่วนที่สัมผัสแผลอยู่ด้านในทิ้งลงใน

ภาชนะรองรับหรือชามรูปไต

3.1.2 เปิดชุดทำแผล หยิบปากคีบอันแรกโดยใช้มือจับด้านนอกของผ้าห่อชุดทำแผล

หยิบขึ้นแล้วหยิบปากคีบอันที่สอง โดยใช้ปากคีบอันแรกหยิบ และส่งให้มืออีกข้างหนึ่ง โดยให้มือข้างที่ถนัด จับปากคีบมีเขี้ยว กรณีใส่ถุงมือปลอดเชื้อให้ใช้มือหยิบได้เลย

3.1.3 ใช้ปากคีบไม่มีเขี้ยว คีบสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ประมาณ 2/3 ของก้อนหรือ

พอหมาด ส่งต่อปากคีบมีเขี้ยวที่อยู่ต่ำกว่า นำไปเช็ดชิดขอบแผลและวนออกนอกแผลประมาณ 2-3 นิ้ว หากยังไม่สะอาดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดซ้ำ สำลีที่ใช้ทำความสะอาดแล้วให้ทิ้งลงในภาชนะรองรับ หรือชามรูปไต โดยที่ปากคีบไม่สัมผัสภาชนะรองรับหรือชามรูปไตและไม่ข้ามกรายชุดทำแผล

3.1.4 ปิดแผลด้วยผ้าก็อสและติดพลาสเตอร์ตามแนวขวางของลำตัว

การทำแผลแบบแห้ง
ใช้ปากคีบคีบสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%
ปิดแผลด้วยผ้าก็อส

 กลับหน้าแรก