การทำความสะอาดผม

การกำจัดเหา
การสระผมในเด็กเล็ก
การสระผมผู้ป่วยบนเตียง
วิธีการสระผมผู้ป่วยบนเตียง

การสระผมในเด็กเล็ก

พยาบาลห่อตัวเด็กด้วยผ้าเช็ดตัว ใช้มือรองรับศีรษะเด็ก ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หรือนิ้วกลางปิดหูเด็กทั้ง 2 ข้าง ให้ตัวเด็กอยู่ในวงแขนพยาบาล ใช้ผ้าถูตัวหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดที่ศีรษะ ใช้แชมพูเด็กสระผม ล้างหรือเช็ดด้วยน้ำจนสะอาดเช็ดผมและศีรษะเด็กให้แห้ง แปรงผมให้เรียบร้อยหน้าหลัก