โปรแกรมคัดกรองนักเรียน

 

(เทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินSDQและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล)

โปรแกรมนี้ได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยครูอิศรา พงศ์สัมพันธ์

 

 

 

 

 

1.  วิธีติดตั้ง

 

 2.  วิธีใช้      

 

 

 

                                         โปรดทราบ...

                                                                                    1. รหัสผ่านที่แจกให้ท่านนั้นให้นำไปใช้เมื่อเปิดโปรแกรมหลังติดตั้งแล้ว อย่านำไปใช้ในการติดตั้ง

                                                                                    2. ถ้าพิมพ์ไม่ได้ อาจเป็นเพราะเครื่องพิมพ์ของท่านไม่ได้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นไว้(Set As Default)

                                                                                    3. โปรแกรมนี้ใช้ได้กับ Windows Xp เท่านั้น (ยังไม่รองรับ Windows 7)